Jakou reklamu na auto

 

Proč reklamu na auto

 Základní výhodou této reklamy je to, že je tato reklama mobilní a dostane se tak k širšímu okruhu lidí. Jako plochy pro tuto reklamu se nejčastěji využívají vlastní vozidla, která tak plní bezplatně i funkci reklamy.


Základní zásady při volbě reklamy

Každý klient by si měl na začátku dobře ujasnit, co a jak bude chtít komunikovat. Dle našich zkušeností s venkovní reklamou musíme vzít v potaz, že se auto pohybuje. Takže při běžné rychlosti mimo město máme na reklamní vnímání 5 vteřin a v pomalém městském provozu se tento čas prodlouží na 10 až 20 vteřin. Z tohoto hlediska musíme grafiku uzpůsobit tak, aby byla co nejčitelnější a proto záleží na správném umístění loga a reklamního sdělení. Záleží také na typu a velikosti písma vzhledem k pohledové vzdálenosti.

Kreativní a nepřehlédnutelná grafika vyvolává větší dopad, ale důležitá je také její celková jednota s textovým sdělením.


Grafický návrh

 Zajistěte si:

  • podklady ke grafice – např. logo firmy a kvalitní fotografie v digitální podobě
  • slogany k produktu, který je předmětem reklamy

Na slogany vždy pohlížejte pohledem potencionálního zákazníka, nepoužívejte výrazy kterým nerozumí.

Pokud to jde, volte raději jednoduchá a čitelná písma, ozdobná a umělecká písma jsou vždy hůře čitelná.

Při návrhu loga upřednostňujte jednoduchost, složité grafické tvary si zákazník hůře zapamatuje.

 

Nejčastější chyby

  • Snaha poskytnout co nejvíce infornací na malém prostoru, např. na osobním voze .
  • Volba příliš malého písma, u osobního vozu by výška písma u podstatných informací neměla klesnout pod 5 cm, u dodávkového vozu 10cm.
  • Nevhodná volba odstínů, barvy mají vzájemně ladit a současně kontrastovat s pozadím.
  • Nevhodná volba obsahu, pokud mám např. s ohledem na malý prostor volit mezi email adresou a web stránkou, zvolím jen web, kde si zákazník adresu jistě najde a zjistí další informace.
  • Celková přeplácanost plochy a příliš drobných detailů. Dnešní technologie umožňují tisk velkoplošných fotografií, ale vždy zvažujte, zda to je ku prospěchu věci.
  • Používání odborné terminologie, které zákazník nerozumí. 

 

Výhody a nedostatky řezané reklamy

 Řezaná reklama je odolnější než velkoplošný tisk, není problém s barvou podkladu, protože jsou jednotlivá písmena vyřezána z jednotlivých odstínů. Reklama se snadno opravuje, např. změna tel. čísla znamená jen výměnu samotného čísla.

Velkoplošný tisk na druhou stranu umožňuje prezentaci složitých mnohabarevných grafických objektů a fotografií.

V dnešní době se tak využívá kombinací obou metod, aby se využilo jejich odlišných předností.

 

Instalace polepu

Někteří zákazníci se s ohledem na cenu a dopravu rozhodnou pro nalepení polepu svépomocí. V takovém případě doporučuji, aby se předem seznámili s postupem lepení popsaným na těchto stránkách a předešli tak případnému zklamání z nečekaných komplikací. Obecně se dá říct, že na tom nic není a chce to jen  odvahu a trochu zručnosti. :-)Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně